จำหน่ายสินค้าเกาหลี รองเท้าผ้าใบส้นสูง รองเท้าแฟชั่น ชุดทำงาน รองเท้าผ้าใบผู้หญิง เสื้อทำงาน
รายละเอียด และวิธีการ Pre-order

Pre order คืออะไร 

pre order คือการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือสินค้าที่ไม่มีอยู่ใน Stock ของร้านค้า เรียกอีกอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายนั่นเอง Pre order มีขั้นตอนดังนี้

1.ทางตัวแทนเปิดรับ Order ตามเวลาที่กำหนด มีระยะเวลาตามที่ร้านกำหนด

2.ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในวัน เวลาที่ทางร้านกำหนด

3.ทางร้านรวบรวมออเดอร์แล้วสั่งซื้อไปที่ต้นทาง ( ต่างประเทศ )

4.ทางต้นทางรวบรวมสินค้า แล้วจัดส่งสินค้าที่สั่งมาที่ร้าน

5.ทางร้านจัดส่งให้กับลูกค้า

ระยะเวลารวมทั้งหมดแล้วประมาณ 12-15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและวันหยุดเทศกาลต่างๆ

 

Pre order มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อลูกค้า

การ Pre order ไม่มีความเสี่ยงกับลูกค้าแม้แต่น้อย เพราะหากไม่ได้รับสินค้าทางร้านก็ต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ลูกค้าชำระมาที่ร้านแบบเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทำความเข้าใจสักนิดก่อนสั่งสินค้า Pre order การสั่งสินค้า Pre order มีโอกาศเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากสินค้าชิ้นที่สั่งมานั้นหมด Stock ของทางต้นทาง ซึ่งทางร้านจะทราบว่าสินค้าชิ้นที่สั่งไปนั้นหมดหรือไม่ก็ต่อเมื่อทางต้นทางรวบรวมสินค้าแล้วเท่านั้น ดังนั้นทางร้านจะตอบไม่ได้ว่าสินค้าที่ท่านสั่งไปจะได้รับหรือไม่ก็ต่อเมื่อทางต้นทางแจ้งมาเท่านั้น กรณีสินค้าหมดทางร้านจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน หลังจากที่ต้นทางคืนเงินกลับมาให้ทางร้านแล้วเท่านั้น ระยะเวลาการคืนเงินไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจากสินค้าของ LOT นั้นๆถึงที่ร้าน

 

 

ข้อควรทราบในการสั่งสินค้า preorder

 

 • ทางร้านฯ เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้เห็น และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน
 • ภาพสินค้าในแต่ละเว็บไซต์ อาจมีภาพที่เหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าที่ต่างกัน
 • ภาพสินค้าโดยส่วนใหญ่ เป็นภาพสินค้าที่ตกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม และ น่าซื้อ หรือ เป็นภาพสินค้าจากแบรนด์
 ชั้นนำในแม๊กกาซีน ดังนั้นสินค้าจริงที่ได้รับ อาจมีความผิดเพี้ยนไปจากแบบบ้าง โดยเฉพาะสี เนื้อผ้า ในบางเว็บไซต์ จะมีภาพ
 สินค้าจริงประกอบ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
 • ในการสั่งซื้อสินค้า preorder อาจจะได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งทางร้านฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบก่อน
 ล่วงหน้าได้ว่าจะได้สินค้าตามจำนวนที่สั่งหรือไม่
 • การสั่งสินค้า preorder ไม่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการได้รับสินค้าแน่นอน 100% และรีบร้อนใช้งาน เพราะสินค้า preorder 
 ไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ว่าสินค้าจะมาตรงตามกำหนด หรือ ได้ครบตามที่สั่งหรือไม่ 100%
 • ทางร้านฯ สั่งสินค้ากับเว็บไซต์ต่างประเทศภายใต้กฎ กติกา และเงื่อนไขเดียวกัน กับที่ทางร้านฯ กำหนดขึ้นไว้กับท่าน 
 เพราะฉะนั้น ขอให้ลูกค้าทุกท่าน รับทราบ และเห็นใจ เข้าใจทางร้านด้วยนะค่ะ ก่อนทำการสั่งสินค้า preorder 
 ควรพิจารณา/ตัดสิน ใจให้ดี และควรปฎิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
 • กฎ กติกา เงื่อนไข ต่าง ๆ ของร้านฯ ที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันภายหลัง อย่างไรแล้วลูกค้าทุกท่านสามารถปรึกษา และขอคำแนะนำ จากทางร้านฯ ได้เสมอนะค่ะ
สำหรับการชำระค่าสินค้า ทางร้านขอเรียกเก็บยอดเต็มนะคะ เนื่องจากทางร้านต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนให้กับทาง SHOP 
แต่ถ้าได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ทางร้านยินดีคืนเงินให้ค่ะ (ดูเงื่อนไขการรับเงินคืน)
เงื่อนไข กติกา การเปลี่ยน/คืน สินค้า
 • คืนได้ : กรณีเป็นความผิดพลาดของทางร้านฯ คือ ส่งของให้ผิดสี ผิดไซส์ ผิดแบบอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น (ไม่รวมกรณีสินค้าเพี้ยนจากแบบ แต่ทางร้านฯ สั่งให้ถูกต้องแล้ว)
          - สามารถคืน / เปลี่ยน โดยขอคืนเงินได้ตามราคาสินค้าที่ซื้อไป ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ทางร้าน จะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนไปให้กับท่านใหม่ทั้งจำนวน 
 • ไม่รับคืน : กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของร้าน เช่น ไม่ชอบ ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่สวย สีเพี้ยนจากรูป แบบเพี้ยนจากรูป 
  ผ้าไม่เหมือนในรูป ชำรุด/เปื้อน ไม่เหมือนแบบ หรือ อื่น ๆ
          - ทางร้านฯ มีบริการฝากขายสินค้า ท่านสามารถนำสินค้าของท่านฝากขายได้ที่เวปบอร์ดของทางร้านค่ะ

 เงื่อนไขในการส่งสินค้าคืน กรณีเป็นความผิดของร้านฯ

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนตอนที่ได้รับสินค้าครั้งแรก
2. ห้ามซักรีด เด็ดขาด 
3. ห้ามดึงป้ายยี่ห้อสินค้าออก (ในกรณีที่สินค้าไม่มีป้ายห้อยติดไป ให้แจ้งทางร้านฯ รับทราบก่อน)
4. ต้องติดต่อ / ส่งคืน ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
5. เนื่อง จากเป็นสินค้า preorder ทางร้านฯ เราก็สั่งสินค้ากับเว็บต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่ทางร้านฯ ได้ตั้งเงื่อนไข
 ไว้กับท่าน ขอให้เข้าใจตรงกัน
6. หากคิดว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ต้องรีบแจ้งให้ทางร้านฯ ทราบโดยเร็ว โดยถ่ายรูปภาพสินค้าที่ได้รับ และ แจ้งรหัสสินค้าที่สั่ง
 เพื่อให้ทางร้านฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งคืน
    - การส่งคืนสินค้า จะต้องมีการตกลงกันก่อน และให้ทางร้านตรวจสอบก่อนว่าอยู่ในกรณีที่สามารถรับคืนได้ ไม่รับคืนในกรณีที่
 ไม่ได้ตกลงกันก่อน การส่งของคืนมาและแจ้งคืนเงิน แต่ไม่เคยมีการตกลงกันไว้ ทางร้านฯ จะส่งสินค้ากลับคืนไปให้ท่านทันที
    - การโอนเงินคืนในกรณีที่มีสินค้าส่งคืนด้วย ทางร้านฯ จะโอนเงินคืนเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
เงื่อนไขการรับเงินคืน
ลูกค้าสามารถแจ้งบัญชีเพื่อขอคืนเงินได้ที่อีเมลล์ vanavat3@gmail.com ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจเช็คค่ะ

User 
Pass 

www.sesonshopping.com 9manup.com
เลขทะเบียนพาณิช:

ค้นหาจากชื่อสินค้า

ค้นหาจากรหัสสินค้า

บทความน่าอ่าน

 

 

 

กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
Tag cloud
รองเท้าตาข่าย รองเท้านักร้อง รองเท้าบูท รองเท้าบูทขาขาว รองเท้าบูทนักร้อง รองเท้าบูทพื้นหนา รองเท้าบูทส้นสูง รองเท้าบูทเชือกสาน รองเท้าบูทแฟชั่น รองเท้าประดับเพชร รองเท้าผ้าใบ รองเท้าผ้าใบส้นสูง รองเท้าผ้าใบหนังเคลือบเงา รองเท้าผ้าใบเกาหลี รองเท้าผ้าใบเจลลี่ รองเท้าผ้าใบเสริมสูง รองเท้าผ้าใบแฟชั่น รองเท้าผ้าใบแฟชั่นเกาหลี รองเท้าพื้นหนา รองเท้าระบายอากาศ รองเท้าลำลอง รองเท้าลำลองพื้นหนา รองเท้าสุภาพสตรี รองเท้าส้นสูง รองเท้าหนังผู้หญิง รองเท้าเดิน รองเท้าเพื่อสุขภาพ รองเท้าเสริมสูง รองเท้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่นพื้นหนา รองเท้าแฟชั่นส้นสูงเซ็กซี่ รองเท้าแฟชั่นหนังนิ่ม
 

Copyright (c) 2009-2013 By sesonshoping.com All Rights Reserved.  sitemap  รองเท้าแฟ  รองเท้าเกาหลี  เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าผ้าใบส้นสูง  ติดต่อ vanavat3@gmail.com