จำหน่ายสินค้าเกาหลี รองเท้าผ้าใบส้นสูง รองเท้าแฟชั่น ชุดทำงาน รองเท้าผ้าใบผู้หญิง เสื้อทำงาน
รายละเอียด และวิธีการ Pre-order

Pre order คืออะไร 

pre order คือการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือสินค้าที่ไม่มีอยู่ใน Stock ของร้านค้า เรียกอีกอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายนั่นเอง Pre order มีขั้นตอนดังนี้

1.ทางตัวแทนเปิดรับ Order ตามเวลาที่กำหนด มีระยะเวลาตามที่ร้านกำหนด

2.ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในวัน เวลาที่ทางร้านกำหนด

3.ทางร้านรวบรวมออเดอร์แล้วสั่งซื้อไปที่ต้นทาง ( ต่างประเทศ )

4.ทางต้นทางรวบรวมสินค้า แล้วจัดส่งสินค้าที่สั่งมาที่ร้าน

5.ทางร้านจัดส่งให้กับลูกค้า

ระยะเวลารวมทั้งหมดแล้วประมาณ 12-15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและวันหยุดเทศกาลต่างๆ

 

Pre order มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อลูกค้า

การ Pre order ไม่มีความเสี่ยงกับลูกค้าแม้แต่น้อย เพราะหากไม่ได้รับสินค้าทางร้านก็ต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ลูกค้าชำระมาที่ร้านแบบเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทำความเข้าใจสักนิดก่อนสั่งสินค้า Pre order การสั่งสินค้า Pre order มีโอกาศเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากสินค้าชิ้นที่สั่งมานั้นหมด Stock ของทางต้นทาง ซึ่งทางร้านจะทราบว่าสินค้าชิ้นที่สั่งไปนั้นหมดหรือไม่ก็ต่อเมื่อทางต้นทางรวบรวมสินค้าแล้วเท่านั้น ดังนั้นทางร้านจะตอบไม่ได้ว่าสินค้าที่ท่านสั่งไปจะได้รับหรือไม่ก็ต่อเมื่อทางต้นทางแจ้งมาเท่านั้น กรณีสินค้าหมดทางร้านจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน หลังจากที่ต้นทางคืนเงินกลับมาให้ทางร้านแล้วเท่านั้น ระยะเวลาการคืนเงินไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจากสินค้าของ LOT นั้นๆถึงที่ร้าน

 

 

ข้อควรทราบในการสั่งสินค้า preorder

 

 • ทางร้านฯ เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้เห็น และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจึงไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าในทุก ๆ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของร้าน
 • ภาพสินค้าในแต่ละเว็บไซต์ อาจมีภาพที่เหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าที่ต่างกัน
 • ภาพสินค้าโดยส่วนใหญ่ เป็นภาพสินค้าที่ตกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม และ น่าซื้อ หรือ เป็นภาพสินค้าจากแบรนด์
 ชั้นนำในแม๊กกาซีน ดังนั้นสินค้าจริงที่ได้รับ อาจมีความผิดเพี้ยนไปจากแบบบ้าง โดยเฉพาะสี เนื้อผ้า ในบางเว็บไซต์ จะมีภาพ
 สินค้าจริงประกอบ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
 • ในการสั่งซื้อสินค้า preorder อาจจะได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งทางร้านฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบก่อน
 ล่วงหน้าได้ว่าจะได้สินค้าตามจำนวนที่สั่งหรือไม่
 • การสั่งสินค้า preorder ไม่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการได้รับสินค้าแน่นอน 100% และรีบร้อนใช้งาน เพราะสินค้า preorder 
 ไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ว่าสินค้าจะมาตรงตามกำหนด หรือ ได้ครบตามที่สั่งหรือไม่ 100%
 • ทางร้านฯ สั่งสินค้ากับเว็บไซต์ต่างประเทศภายใต้กฎ กติกา และเงื่อนไขเดียวกัน กับที่ทางร้านฯ กำหนดขึ้นไว้กับท่าน 
 เพราะฉะนั้น ขอให้ลูกค้าทุกท่าน รับทราบ และเห็นใจ เข้าใจทางร้านด้วยนะค่ะ ก่อนทำการสั่งสินค้า preorder 
 ควรพิจารณา/ตัดสิน ใจให้ดี และควรปฎิบัติตามกฎ กติกา เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
 • กฎ กติกา เงื่อนไข ต่าง ๆ ของร้านฯ ที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันภายหลัง อย่างไรแล้วลูกค้าทุกท่านสามารถปรึกษา และขอคำแนะนำ จากทางร้านฯ ได้เสมอนะค่ะ
สำหรับการชำระค่าสินค้า ทางร้านขอเรียกเก็บยอดเต็มนะคะ เนื่องจากทางร้านต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนให้กับทาง SHOP 
แต่ถ้าได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ทางร้านยินดีคืนเงินให้ค่ะ (ดูเงื่อนไขการรับเงินคืน)
เงื่อนไข กติกา การเปลี่ยน/คืน สินค้า
 • คืนได้ : กรณีเป็นความผิดพลาดของทางร้านฯ คือ ส่งของให้ผิดสี ผิดไซส์ ผิดแบบอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น (ไม่รวมกรณีสินค้าเพี้ยนจากแบบ แต่ทางร้านฯ สั่งให้ถูกต้องแล้ว)
          - สามารถคืน / เปลี่ยน โดยขอคืนเงินได้ตามราคาสินค้าที่ซื้อไป ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ทางร้าน จะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนไปให้กับท่านใหม่ทั้งจำนวน 
 • ไม่รับคืน : กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของร้าน เช่น ไม่ชอบ ใส่ไม่ได้ ใส่ไม่สวย สีเพี้ยนจากรูป แบบเพี้ยนจากรูป 
  ผ้าไม่เหมือนในรูป ชำรุด/เปื้อน ไม่เหมือนแบบ หรือ อื่น ๆ
          - ทางร้านฯ มีบริการฝากขายสินค้า ท่านสามารถนำสินค้าของท่านฝากขายได้ที่เวปบอร์ดของทางร้านค่ะ

 เงื่อนไขในการส่งสินค้าคืน กรณีเป็นความผิดของร้านฯ

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนตอนที่ได้รับสินค้าครั้งแรก
2. ห้ามซักรีด เด็ดขาด 
3. ห้ามดึงป้ายยี่ห้อสินค้าออก (ในกรณีที่สินค้าไม่มีป้ายห้อยติดไป ให้แจ้งทางร้านฯ รับทราบก่อน)
4. ต้องติดต่อ / ส่งคืน ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
5. เนื่อง จากเป็นสินค้า preorder ทางร้านฯ เราก็สั่งสินค้ากับเว็บต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่ทางร้านฯ ได้ตั้งเงื่อนไข
 ไว้กับท่าน ขอให้เข้าใจตรงกัน
6. หากคิดว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ต้องรีบแจ้งให้ทางร้านฯ ทราบโดยเร็ว โดยถ่ายรูปภาพสินค้าที่ได้รับ และ แจ้งรหัสสินค้าที่สั่ง
 เพื่อให้ทางร้านฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งคืน
    - การส่งคืนสินค้า จะต้องมีการตกลงกันก่อน และให้ทางร้านตรวจสอบก่อนว่าอยู่ในกรณีที่สามารถรับคืนได้ ไม่รับคืนในกรณีที่
 ไม่ได้ตกลงกันก่อน การส่งของคืนมาและแจ้งคืนเงิน แต่ไม่เคยมีการตกลงกันไว้ ทางร้านฯ จะส่งสินค้ากลับคืนไปให้ท่านทันที
    - การโอนเงินคืนในกรณีที่มีสินค้าส่งคืนด้วย ทางร้านฯ จะโอนเงินคืนเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
เงื่อนไขการรับเงินคืน
ลูกค้าสามารถแจ้งบัญชีเพื่อขอคืนเงินได้ที่อีเมลล์ vanavat3@gmail.com ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจเช็คค่ะ

User 
Pass 

www.sesonshopping.com 9manup.com
เลขทะเบียนพาณิช:

ค้นหาจากชื่อสินค้า

ค้นหาจากรหัสสินค้า

บทความน่าอ่าน

 

 

 

กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
Tag cloud
กางเกงยีนส์ กางเกงยีนส์ขากว้าง กางเกงยีนส์ขาบาน กางเกงยีนส์เอวสูง กางเกงยีนส์เอวสูงขากว้าง กางเกงยีนส์แต่งเซอร์ กางเกงยีนส์แฟชั่นย้อนยุค รองเท้าตาข่าย รองเท้าตาข่ายระบายอากาศ รองเท้าตาข่ายแฟชั่น รองเท้าผ้าใบตาข่าย รองเท้าลำลอง รองเท้าลำลองตาข่าย รองเท้าเดิน รองเท้าเพื่อสุขภาพ
 

Copyright (c) 2009-2013 By sesonshoping.com All Rights Reserved.  sitemap  รองเท้าแฟ  รองเท้าเกาหลี  เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าผ้าใบส้นสูง  ติดต่อ vanavat3@gmail.com